1045.
Årsmødet startede med besøg hos Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Årslev. Her fik vi i løbet af dagen indblik i nogle af de mange aktiviteter, der foregår her.

Her fortæller Gitte Kjeldsen Bjørn om skalotteløg.


1   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.