6344.
Diget er flisebelagt ud mod floden.


54   Copyright 2006-2007, Gourmethaven.