0077.
På marken nær campingpladsen henter storkene føde.


110   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.