0153.
Der går sjældent længe mellem hver skibspassage.


122   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.