4945.
Fra venstre med uret: Ib, Erik, Søren, Ea og Troels.


9   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.