4964.
Færgen sejler pendulfart, når der er køretøjer eller passagerer.


21   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.