5293.
Færgen Stettin må vente, når der er trafik på langs af kanalen.


86   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.