8890.
Vel bordet gik snakken mens vi ventede på maden.


42   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.