2274.
Verdenssituationen (og mulige kørselsruter til campingpladsen) blev vendt.


2   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.