Der er ikke viderestillet til Danmarks Jordbrugsforskning
Der er følgende kommentar:

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) er blevet en del af Aarhus Universitet

Hjemmesiden havde denne adresse: http://agrsci.au.dk/