Der er ikke viderestillet til Dansk Snegleforening
Der er følgende kommentar:

Dansk Snegleforening er ophørt, og hjemmesiden er lukket pr. 25/2 2011.

Hjemmesiden havde denne adresse: http://www.dansksnegleforening.dk/