Der er ikke viderestillet til ByhaveNetværket
Der er følgende kommentar:

Siden eksisterer tilsyneladende ikke længere.

Hjemmesiden havde denne adresse: http://byhavenetvaerket.dk/