Der er ikke viderestillet til ByhaveNetværket
Der er følgende kommentar:

Siden er overtaget af et marketingbureau.

Hjemmesiden havde denne adresse: http://byhavenetvaerket.dk/