Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:42 Solnedgang:15:45

Dagens længde: 07:03. Dagen aftaget 10:40
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 10°55' klokken 12:12
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Mandag 10. december 2018
Judiths dag

Opkaldt efter Judith, som halshuggede anføreren i et angreb af byen Bethulis, og reddede derved byen.

Mandag er opkaldt efter månen, Luna

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

11 online
free counters