Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:04:35 Solnedgang:22:03

Dagens længde: 17:29. Dagen tiltaget 10:36
2 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 56°32' klokken 13:18
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Torsdag 7. juni 2018
Jeremias dag

Opkaldt efter profeten Jeremias, der kendes fra Jeremias bog i det gamle testamente.

Torsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tor.

Juni har navn efter den romerske gud Jupiters kone, Juno. Juni kaldes også skærsommer.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

5 online
free counters