0005.
Mens vi ventede på færgen var vi henne ved siden af færgelejet. "Se der, far!", sagde Freja, "det ligner en skov set fra oven". Og det havde hun jo ret i.


2   © Copyright 2003-2024, Gourmethaven.