0126.
Freja havde bygget en tømmerflåde. Passagereren ( en sten) nød turen. De to første passagerer druknede desværre ved søsætningen.


76   © Copyright 2003-2024, Gourmethaven.