0154.
Ikke verdens skarpeste billede, men det er dog beviset på, at hejrerne ikke kun var der for at stå til parade for turisterne.


84   © Copyright 2003-2024, Gourmethaven.