1160.
I klostret var der udstilling af mange figurer.


93   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.