1281.
Det strålingsfarlige affald skal være fjernet, så det er ufarligt at færdes i området.


159   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.