1292.
Der er så vidt vides ingen opgørelse over, hvor mange arbejdere, der er blevet syge eller er døde som følge af bestråling.


167   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.