5967.
Sendemasterne i baggrunden blev tidligere anvendt til radiokommuikation, blandt andet til Grønland. Nu er anlægget ikke længere i drift, det er afløst af satellitter.


9   © Copyright 2003-2024, Gourmethaven.