e0318.
Der gøres klar til morgenmad søndag.

Foto: Erik Hansen.


71   © Copyright 2003-2024, Gourmethaven.