6238.
Det var et beskedent mærke, boltsaksen efterlod på cykellåsen.


18   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.