6297.
Bag digerne nord for Cranz lader der til at være en tradition for dyrkning af en afgrøde, hvor man bruger grene som støtte.


31   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.