2934.
Der inddæmmes ikke mere land, hvilket giver mulighed for et eneståend fugleliv i vadehavsområdet.


111   © Copyright 2006-2007, Gourmethaven.