Frøsamler frøkursus 12. marts 2005

Mens sneen stadig lå tykt rundt om i haverne, satte 23 frøsamlere fra hele landet hinanden stævne en kold blæsende dag i Den Økologiske Have i Odder. Kurset var arrangeret af Foreningen Frøsamlerne, der blandt andet arbejder for bevarelse af gamle og sjældne sorter.

Det blev en lang og spændende dag, hvor der blandt andet var mulighed for at lære om de forskellige arters bestøvningsforhold: selvbestøvning, insektbestøvning og vindbestøvning. Det er jo vigtigt for frøsamlere at vide, hvordan forskellige planter bestøves, så man ikke får utilsigtet krydsning med naboens planter eller med naturens vilde planter.

Vi fik en interessant omgang genetik for begyndere, og lærte derved noget om, hvor overraskende mange planter, der skal bruges ved frøavl af fremmedbestøvede sorter, for at bevare en sorts karakteristika og genetiske diversitet gennem mange generationer.

På kurset fik vi også et indblik i de forskellige teknikker, der benyttes ved fremstilling af F1 frø, og forskelle på F1 sorter og frøægte sorter. Det var spændende, men også overraskende, at opdage, at nogle af de metoder, der anvendes ved fremstilling af visse F1 frø, ligger tæt på teknikker, der benyttes ved fremstilling af genmodificerede planter. I sandhed tankevækkende.

Endelig blev en række forhold omkring frøbårne sygdomme gennemgået, og gav dermed en forståelse for, hvilke typer sygdomme, vi ikke behøver frygte, og hvilke typer sygdomme man skal være på vagt overfor, samt hvilke forholdsregler, vi kan tage for at sikre sig en høst af sunde frø.

Se evt. mere om Foreningen Frøsamlerne her.

Frøkursus med frøsamlerne
De fremmødte frøsamlere lyttede intenst.

Frøkursus med frøsamlerne
Der var ivrig diskussion om emnerne.

'
 

© Copyright 2005, Gourmethaven. Oprettet: 12. Marts 2005.

14 online
free counters