Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:02 Solnedgang:18:07

Dagens længde: 10:05. Dagen aftaget 07:37
5 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 23°20' klokken 13:04
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Lørdag 20. oktober 2018
Felicianus dag

Opkaldt efter biskop Felicianus, der blev torteret til døde omkring år 250.

Lørdag er opkaldt efter det Oldnordiske ord Løgh, som betyder bad.

Oktober har navn efter det latisnke ord octa, otte, da den i den romerske kalender var den ottende måned. Oktober kaldes også sædemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

10 online
free counters