Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:44 Solnedgang:15:44

Dagens længde: 07:00. Dagen aftaget 10:42
1 minut kortere end dagen før
Største solhøjde: 10°48' klokken 12:13
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Fredag 11. december 2020
Damasus dag

Opkaldt efter pave Damasus den første. Han døde år 384.

Fredag er opkaldt efter den nordiske gud Freja.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Damasus dag er en Tycho Brahes dag. Det vil sige én af de 32 dage, som astronomen Tycho Brahe udpegede som særligt uheldige dage.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters