Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:48 Solnedgang:15:44

Dagens længde: 06:57. Dagen aftaget 10:46
1 minut kortere end dagen før
Største solhøjde: 10°34' klokken 12:15
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Fredag 15. december 2017
Nikatius dag

Opkaldt efter biskop Nikatius fra Reims. Ca. år 450.

Fredag er opkaldt efter den nordiske gud Freja.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

8 online
free counters