Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:51 Solnedgang:15:45

Dagens længde: 06:55. Dagen aftaget 10:49
0 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 10°24' klokken 12:17
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Onsdag 20. december 2017
Abrahams dag

Opkaldt efter Abraham, der er omtalt i det gamle testamente.

Onsdag er opkaldt efter den nordiske god Odin.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

11 online
free counters