Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:53 Solnedgang:15:48

Dagens længde: 06:55. Dagen tiltaget 00:01
0 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 10°27' klokken 12:19
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Tirsdag 25. december 2018
Juledag

Denne dag har ikke længere noget navn, men har tidligere været kaldt Kristmessedag.

Varsel: Lige så mange dage, der er tåge før jul, lige så mange dage med snestorm vil der komme efter jul.

Juletåge giver påskefog. Dvs. snestorm i påsken.

Tåge er et varsel om 100 dages regn og en mild vinter.

Grøn jul varsler hvid påske. Hvid jul varsler grøn påske.

Hvid jul varsler dårligt vejr til fastelavn.

Hvis juledag er en søndag, bliver resten af vinteren mild, sommeren solrig og høsten god.

Hvis det er nymåne juledag, bliver det et godt vækstår.

Regnvejr er varsel om gråt og trist vejr i fire uger.

Tirsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tyr.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters