Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:34 Solnedgang:15:48

Dagens længde: 07:14. Dagen aftaget 10:27
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 11°35' klokken 12:10
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Tirsdag 4. december 2018
Charlotte Frederikkes dag, Barbaras dag

Opkaldt efter hhv. Charlotte Frederikke og Barbara.

Charlotte Frederikke var kong Christian VIII´s første hustru.

Barbara blev holdt indespærret af sin (hedenske) far, men slap ud. Hun blev senere halshugget. 300-tallet.

Tirsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tyr.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

11 online
free counters