Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:41 Solnedgang:15:45

Dagens længde: 07:04. Dagen aftaget 10:38
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 11°0' klokken 12:12
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Søndag 9. december 2018
Rudolphs dag

Oprindelsen af dagens navn ukendt. Dagen blev tidligere kaldt Sankt Anna eller Annadag.

Varsel: Hvis det er tøvejr denne dag, bliver vinteren mild.

Søndag er opkaldt efter solen, Solaris.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

6 online
free counters