Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:41 Solnedgang:15:45

Dagens længde: 07:04. Dagen aftaget 10:39
2 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 10°59' klokken 12:12
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Lørdag 9. december 2017
Rudolphs dag

Oprindelsen af dagens navn ukendt. Dagen blev tidligere kaldt Sankt Anna eller Annadag.

Varsel: Hvis det er tøvejr denne dag, bliver vinteren mild.

Lørdag er opkaldt efter det Oldnordiske ord Løgh, som betyder bad.

December har navn efter det latinske ord decem, ti, da den i den romerske kalender var den tiende måned. December kaldes også kristmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

10 online
free counters