Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:14 Solnedgang:16:53

Dagens længde: 08:39. Dagen tiltaget 01:45
4 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 16°53' klokken 12:34
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Søndag 2. februar 2020
Kyndelmisse

Kyndelmisse, missa candelarum betyder lysenes fest.

Varsel: Hvis det blæser så voldsomt, at atten kællinger ikke kan holde den nittende ved jorden, er vinteren snart forbi.

Snevejr denne dag lover tidligt forår.

Hvis det er gråvejr, vil vinteren snart slutte.

Hvis det er klart solskin, vil der snart komme megen sne.

En grøn kyndelmisse giver en kold påske.

Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø (dvs. høsten bliver god).

Lige så mange dage, som stæren kommer før kyndelmisse, lige så mange uger derefter vil den tie, men sommeren bliver varm, når stæren kommer tidligt.

Lige længe lærken synger før kyndelmisse, lige så længe vil den græde derefter.

Som vejret er idag, vil det også blive 25. marts.

Søndag er opkaldt efter solen, Solaris.

Februar har navn efter det latinske ord februare, at rense. Stammer fra den romerske tradition med renseslsesfest i februar. Februar kaldes også blidemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

6 online
free counters