Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:07:31 Solnedgang:17:37

Dagens længde: 10:06. Dagen tiltaget 03:12
5 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 23°22' klokken 12:34
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Tirsdag 21. februar 2017
Samuels dag

Opkaldt dommer Samuel, der er nævnt i det gamle testamente. Det var ham, der salvede Saul og David.

Tirsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tyr.

Februar har navn efter det latinske ord februare, at rense. Stammer fra den romerske tradition med renseslsesfest i februar. Februar kaldes også blidemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

5 online
free counters