Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:05 Solnedgang:17:02

Dagens længde: 08:58. Dagen tiltaget 02:03
4 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 18°12' klokken 12:34
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Tirsdag 6. februar 2018
Dorotheas dag

Opkaldt efter Dorothea, som sendte en engel med en blomsterkurv til sin dommer den dag, hun døde. Derefter blev dommeren omvendt. Hun døde ca. år 300.

Varsel: Hvis vintergækken springer ud denne dag, kommer foråret tidligt.

Tirsdag er opkaldt efter den nordiske gud Tyr.

Februar har navn efter det latinske ord februare, at rense. Stammer fra den romerske tradition med renseslsesfest i februar. Februar kaldes også blidemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

6 online
free counters