Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:08:03 Solnedgang:17:04

Dagens længde: 09:01. Dagen tiltaget 02:08
4 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 18°32' klokken 12:35
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Onsdag 7. februar 2018
Richards dag

Muligvis opkaldt efter den engelske konge Richardus, der døde under en pilgrimsrejse til Rom år 720.

Kan også være opkaldt efter Richard Løvehjerte, der døde år 1199.

Onsdag er opkaldt efter den nordiske god Odin.

Februar har navn efter det latinske ord februare, at rense. Stammer fra den romerske tradition med renseslsesfest i februar. Februar kaldes også blidemåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters