Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:04:32 Solnedgang:22:12

Dagens længde: 17:42. Dagen aftaget 00:01
0 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 57°9' klokken 13:22
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Søndag 24. juni 2018
Sankt Hans dag

Opkaldt efter Johannes døberen.

Varsel: Hvis gøgen kukker efter Sankt Hans, bliver sommeren varm, og der er risiko for dårlig høst.

Hvis det regner på Sankt Hans, bliver sommerens vækst god.

Hvis hjertegræsset blomstrer på Sankt Hans, bliver høsten våd. Hvis kærulden blomstrer på Sankt Hans, bliver høsten tør.

Søndag er opkaldt efter solen, Solaris.

Juni har navn efter den romerske gud Jupiters kone, Juno. Juni kaldes også skærsommer.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

5 online
free counters