Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:04:34 Solnedgang:22:05

Dagens længde: 17:33. Dagen tiltaget 10:40
2 minutter længere end dagen før
Største solhøjde: 56°44' klokken 13:19
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Fredag 9. juni 2017
Primus dag

Opkaldt efter martyren Primus, der sammen med sin bror Felicianus forsøgte at omvende romere til kristendommen under Diokletian. De blev henrettetca. år 300.

Fredag er opkaldt efter den nordiske gud Freja.

Juni har navn efter den romerske gud Jupiters kone, Juno. Juni kaldes også skærsommer.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters