Gourmethaven, Trige
 
Solopgang:05:38 Solnedgang:21:13

Dagens længde: 15:36. Dagen aftaget 02:06
4 minutter kortere end dagen før
Største solhøjde: 49°37' klokken 13:25
 


 


Vælg dato og sted, og klik på 'Udfør beregning'
Fredag 9. august 2019
Romanus dag

Opkaldt efter martyren Romanus, der blev omvendt ved overværelse af en anden martyrs død. Han døde år 258.

Fredag er opkaldt efter den nordiske gud Freja.

August har navn efter den romerske kejser Augustus. August kaldes også høstmåned.

Læs om programmet bag almanakken.
Se alle dagenes navne.
Se alle Tycho Brahes dage.
Se dage med vejrvarsler.

'
 

© Copyright , Gourmethaven.

7 online
free counters