Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Sneglebekæmpelse
Butsnudet frø
Dræb de små snegle
Dræbersnegle - hvad hedder de?
Dræbersnegles formering
Dræbersnegles levemåde
Dræbersnegles udseende
EDTA-fri Ferramol
Pandelampe og tidseljern
Pindsvin
Plettet gråsnegl
Rød skovsnegl
Skrubtudse
Sneglefri Ferramol
Sneglekrave af kobber
Sort skovsnegl

Butsnudet frø, Rana temporaria

Butsnudet frø

Butsnudet frø, Rana temporaria, er er den mest almindelige frø i Danmark. Ligesom skrubtudsen og alle andre padder, er den fredet i Danmark.

Den butsnudede frø bliver op til 9 cm. lang, i sjældne tilfælde helt op til 11 cm. Den er som regel lysebrun eller grønlig brun med mørke pletter, og den har en aflang, næsten firkantet mørk brun plet bag øjet. Tegningen på pletter og striber kan variere meget fra frø til frø, ja det kan endda variere på den enkelte frø fra dag til dag. Om foråret er hannerne ofte mere blålige i yngleperioden.

Butsnudet frø yngler i april i vandhuller, damme og søer med lavvandede steder, hvor æggene lægges og befrugtes. Derefter søger den op til ½ kilometer væk fra vandhullet, hvor den lever på fugtige steder i skygge. Den første tid efter formeringen graver den sig dog ned og venter, til det bliver lidt varmere.

Af æggene, der udklækkes kommer larver, der udvikler sig til haletudser og senere til små frøer. De går i land sidst i juni. På det tidspunkt er de 1-2 cm. store, men ligner fuldstændig de voksne frøer. Efter 2-4 år vil de få, der overlever, være udvoksede og yngledygtige.

Frøerne graver sig ned i tørre og varme perioder om sommeren. Sommeren og efteråret igennem æder de sig tykke og fede for at kunne modstå vinteren, og sidst på efteråret graver frøerne sig ned, til det bliver forår.

Og nu kommer det interessante for haveejerne:

Butsnudede frøer lever hovedsagelig af snegle, regnorme, larver og lignende, men de kan også fange og spise f.eks. bier og hvepse, mariehøns, sommerfugle og andre insekter.

Selvom frøerne spiser nogle af nyttedyrene som f.eks. mariehøns og regnorme, skal vi passe på dem, for de kan hjælpe med at holde sneglebestanden nede.

Læs eventuelt også:

Skrubtudse
Dræbersnegles udseende

Litteratur om emnet:

[99] Frøer og tudser

  • Butsnudet frø, Rana temporaria
    Butsnudet frø, Rana temporaria.