Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Havens fugle
Havens fugle
Hjemmelavede foderkugler
Blåmejse
Bogfinke
Dompap
Grønirisk
Grønsisken
Halemejse
Jernspurv
Kernebider, Kærnebider
Kvækerfinke
Musvit
Rødhals
Sjagger
Solsort
Stillits, stillids
Stor gråsisken
Tyrkerdue

Solsort

Solsort
Solsorten finder gerne mad på jorden.

Solsorten er en hyppig gæst i haven, og vi har som regel et eller to ynglende par. Om vinteren kommer der ofte flere.

Solsorten er en drossel, der er 25 cm. lang. Hannen har kulsorte fjer og gult eller orange næb, mens hunnen er brun. Mørkets på ryggen, og lysere med diffuse pletter på undersiden. Hunnen har brunt næb.

Solsorten spiser gerne fra jorden. Den kan stå på græsplænen med hovedet på skrå for så pludselig at hugge ned og fiske en regnorm op ad jorden. Den spiser mange insekter og larver, samt mindre snegle og andre smådyr. Frugt og bær samt forskellige frø tager den også gerne.

Selvom solsortene snupper en del regnorme i køkkenhaven, skal det være dem vel undt, for der er så mange af dem, og det er rigeligt opvejet af alle de insekter og larver, de spiser i årets løb.

Solsort kan have en irriterende vane med at jage andre fugle bort fra foderbrættet en kort tid, mens den selv forsyner sig.

De fleste solsorte er standfugle her, men nogle trækker sydpå om vinteren, ligesom vi får mange på træk nordfra.

Hun solsort, Turdus merula
Solsorten spiser gerne fra jorden. Her er det en hun.

På en sæson opfostrer et solsortepar mindst to kuld unger, ofte flere. De bygger rede i hække, buske og træer, ligesom de gerne bygger på fremspring under tagudhæng. Redematerialet er fortrinsvis græs, men plasticstrimler kan også sagtens indgå.

Når en solsortehan i sæsonen skal hævde sit territorium, finder han det højeste sted på parcellen - her er det fjernsynsantennen, og sidder længe der og synger. Kommer andre hanner for nær, bliver de jaget væk, om nødvendigt efter et lille slagsmål.

Sangen kan være ret varieret, og er én af de ting, der fortæller os, når det er ved at være forår.

Solsorte rede med æg
Solsortens æg er blågrønne med brunlige pletter.

Solsorten kan blive ganske tam. Vi oplever somme tider, at en solsort kommer meget tæt på for at fiske regnorm, f.eks. når vi bearbejder jorden. Et år var der en solsort, der ofte kom faretruende nær greben. Jeg har et andet år oplevet en solsortemor, der holdt flyveøvelser med ungerne kun en meter borte, mens jeg sad og læste en bog.

Solsort
Videnskabeligt navn: Turdus merula
Familie: Drosselfugle, Turdidae
Størrelse: 25 cm
Udseende, han: Sort, gul-orange næb
Udseende, hun: Mørkbrun ryg, lysere brun med pletter på bryst
Føde: Insekter, regnorm, snegle, smådyr, bær, frugt
Rede: i hæk, busk, træ, under udhæng mm.
Æg: 4-6 blågrønne med brune pletter. 2-4 kuld

Læs eventuelt også:

Havens fugle
Sjagger
Rødhals

  • Solsort, Turdus merula
    Han solsort på foderbrættet
  • Hun solsort, Turdus merula
    Hun solsorten kendes på det brune næb og den brune fjerdragt.