Gourmethaven topbillede
burger menu
slidein menu
Havens fugle
Havens fugle
Hjemmelavede foderkugler
Blåmejse
Bogfinke
Dompap
Grønirisk
Grønsisken
Halemejse
Jernspurv
Kernebider, Kærnebider
Kvækerfinke
Musvit
Rødhals
Sjagger
Solsort
Stillits, stillids
Stor gråsisken
Tyrkerdue

Dompap, Pyrrhula pyrrhula

Dompap

Der er som regel flere dompap par i vores have om vinteren. Dompappen er en almindelig fugl i Danmark. Den forekommer hyppigst i nåleskov, men lever også i blandede skove og parker, og den er ganske almindelig i villahaver.

Dompappen er én af de mest buttede finker, vi har i Danmark. Med sine ca. 17 cm er den til blandt de store finker. Den har sort kalot og grå ryg. Vingerne er grå og sorte med brede hvide bånd. Han og hun er stort set éns, bortset fra at hannens bryst har en intens rød farve, mens hunnens bryst er brun-beige.

De danske dompapper er for det meste standfugle, men enkelte trækker sydpå om vinteren. I træktiden kommer rigtig mange dompapper til Danmark nordfra, hvorfor bestanden ofte mangedobles i december - marts.

Dompapper er monogame. Parrene holder sammen hele livet, og man ser dem som regel følges ad parvis over alt.

Dompap, Pyrrhula pyrrhula
Dompap par på foderbrættet. Hannen nærmest med det røde bryst.

Dompap bygger som regel rede i mindre graner eller lignende. Hunnen ruger, men begge forældre deltager i fodring af ungerne.

Føden er hovedsagelig frø, kerner fra bær samt planteknopper, men dompap tager også insekter, især i yngletiden. Dompapperne er hyppige gæster ved foderbrættet om vinteren.

Dompap
Videnskabeligt navn: Pyrrhula pyrrhula.
Familie: Finker, Fringillidae.
Størrelse: 17 cm.
Udseende, han: Sort tykt næb, kraftigt bygget. Lyserød underside. Sort på hoved og vinger, grå ryg.
Udseende, hun: Som han, men undersiden er grå-brun med en anelse rødlig farve.
Føde: Mest kerner og frø samt knopper.
Rede: Bygger i tætte buske eller nåletræer.
Æg: 4-6 æg. 1 kuld.

Læs eventuelt også:

Havens fugle
Bogfinke
Stillits, stillids
Grønirisk
Stor gråsisken

  • Dompap hun, Pyrrhula pyrrhula
    Dompap hun ved fodrebrættet.