Rødhals, Erithacus rubecula

Rødhals

Rødhals er nem at kende på grund af sit iøjnefaldende orangerøde bryst, og kan ikke umiddelbart forveksles med andre fugle. Den kaldes undertiden også rødkælk.

Rødhalsens bryst og hoved er rustrødt, næsten orange. Vingerne og ryggen er afdæmpet gråbrun, mens undersiden er lys grå. Rødhals er med sine ca. cm. en lille drossel, den har lange tynde ben og forholdsvis store øjne. Den har et smalt lyst vingebånd.

Rødhals er en almindelig udbredt ynglefugl i Danmark. Mange af de rødhalse, der yngler i Danmark er standfuglem men nogle trækker sydpå om vinteren. Til gengæld kommer der mange på træk fra det nordlige Skandinavien, så den er almindelig året rundt.

Rødhals, Erithacus rubecula
Rødhals er nem at kende på den rustrøde strube.

Rødhals lever primært af insekter og edderkopper, men spiser også gerne orme og mindre snegle. Om vinteren kommer den gerne til foderbrættet, men søger ofte føde på jorden.

Vi ser tit rødhals i haven, især om vinteren, når det er sværere at finde føde. Rødhalsene kommer som regel enkeltvis til foderbrættet, hvilket måske hænger sammen med, at de er kraftigt territoriehævdende. Derimod synes rødhalsen ikke at have noget særligt imod at være tæt på andre arter ved foderpladsen.

Rødhals går sjældent i redekasser, men foretrækker at bygge rede i skov eller skovlignende haver.

Rødhals
Videnskabeligt navn: Erithacus rubecula.
Familie: Drosselfugle, Turdidae.
Størrelse: 13-14 cm.
Udseende Rustrød strube, lys grå underside, gråbrun på ryg og vinger. Lange, tynde ben.
Føde: Insekter, edderkopper, orme, snegle.
Rede: Fortrinsvis i løvtræer.
Æg: 4-6 æg. 2 kuld.
Rugetid: 13-14 dage.
Redetid: 12-15 dage.

Læs eventuelt også:

Havens fugle
Sjagger
Solsort

Rødhals, Erithacus rubecula
Rødhals, alias rødkælk, søger føde på jorden.

Rødhals, Erithacus rubecula
Rødhals har tilsyneladende ikke noget mod at være nær andre arter ved foderpladsen.

Rødhals, Erithacus rubecula
Rødhals er en hyppig gæst i haven om vinteren.

 

© Copyright 2010, Gourmethaven. Oprettet: 13. Januar 2010.

6 online
free counters