Naturstyrelsens vejledning for frøregler

Nu er det tilladt at bytte frø

På vej ind i det nye år er der ingen tvivl: En af årets allerbedste nyheder for frøsamlere er, at det nu er blevet lovligt at bytte frø.

Det har egentlig aldrig været hensigten med EU-lovgivningen, at det skulle være forbudt at bytte frø, men på grund af den måde, Danmark havde valgt at tolke regelsættet, var det blevet sådan. Det betød, at når jeg selv avlede frø, så overtrådte jeg reglerne, hvis jeg gav frøene videre til andre. Frølovgivningen var nemlig indrettet sådan, at der gjaldt samme regler for privat brug af frø som for erhvervsmæssig brug.

Efter mange års kamp blev det i efteråret endelig tilladt at dele frø med f.eks. naboer og venner.

Ændringen i reglerne er af stor betydning, selvom det i lovteksten ikke fylder alverden. Der, hvor man nu skelner er, hvad frøene skal bruges til. Hvis frøene skal bruges til "erhvervsmæssig landbrugs- og gartneriproduktion" gælder reglerne. Men hvis frøene skal bruges til hobbydyrkning, er bestemmelserne nu meget tilbagelænede.

Det betyder, at jeg nu gerne må give mine frø videre til andre havedyrkere. Det betyder også, at f.eks. en gartner gerne må sælge egen produktion af frø til hobbybrug.

For frøsamlere og haveinteresserede er det en gave, der er til at forstå. Foreningen Frøsamlerne har bedt om dette i årevis, og nu er det endlig lykkedes. Til stor gavn for diversiteten og bevaringen af gamle sorter. Nu er vi ikke længere kriminelle. Tak for det!

Øverst oppe ser du Naturerhvervstyrelsens humoristiske vejledning "Hvornår gælder frøreglerne for mig?" Selv går jeg fri, da jeg aldrig har brudt mig om at gå i gummistøvler, og derfor for længst har smidt mit gamle par væk.

Læs eventuelt også:

Frøpolitik, forædling og trætop
Snart lovligt at bytte frø
Hvem ejer den genetiske arv?
Hvorfor avle frø selv?
Frøsamler vejledninger

'
 

© Copyright 2015, Gourmethaven. Oprettet: 30. December 2015.

3 online
free counters